Till våra affärsvänner och övriga intressenter

Information om ägarbyte

Sedan 07-06-30 är jag, Dennis Andersson, ensam ägare av AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad.Jag har varit anställd i företaget i 20 år och under det senaste året har jag kommit att ansvara allt mer för verksamheten.Detta ägarbyte kommer därför inte att innebära några förändringar i våra affärsrelationer.

Willy Karmalm kommer fortsättningsvis att verka inom ramen för styrelsearbetet och Christer Westlund kommer att fortsätta som styrelsens ordförande.

Vi ser nu fram mot att vidareutveckla Wi-Ka:s affärsrelationer och produktionsverksamhet.Wi-Ka kommer även i fortsättningen anstränga sig hårt för att vara en effektiv och bekymmersfri
leverantör av kvalificerade produkter och tjänster..

Nödinge 2007-06-29
AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad

Dennis Andersson