AB WI-KA Mekaniska Verkstad

Startades av Willy Karmalm redan 1974. Sedan dess har vi vuxit till ett lag på 20 personer med kompetens att svarva, fräsa, svetsa, slipa och polera detaljer av rostfritt stål eller annat material.
Vi kan även montera och prova dessa detaljer eller sammansatta produkter och system. Vi känner oss mest hemma i små till medelstora serier.

Företaget är beläget i Nödinge, som ligger 2 mil norr om Göteborg. 1986 flyttade vi in i en egen nybyggd lokal, som byggts ut till nuvarande 720 m2.

Vår affärsidé

AB WI-KA Mekaniska Verkstad är ett företag med inriktning mot tillverkning kundspecade ritningsdetaljer samt mindre processytem för kunder som kräver komplicerad form och hög finish.

Vi erbjuder kundanpassad kvalificerad skärande bearbetning, även i kombination av Tig-svetsning och polering av rostfria material. Vi skall också åta oss andra uppdrag som väl passar våra resurser.

Vår konkurrenskraft är baserad på att kompetens och pålitlighet är ledord för vår verksamhet. Vi skall ständigt förbättra våra kunskaper, vår utrustning och våra rutiner och genom ett stort personligt engagemang skall vi uppfylla våra uppdragsgivares krav och förväntningar.

Vår målsättning är att tillgodose våra uppdragsgivares krav och förväntningar på en prioriterad leverantör.

Grunden för vår lönsamhet är hög produktivitet samt långa och goda kundrelationer.